Kvinna med hög stressnivå gör grimas

Här håller du koll på din mentala stressnivå och hur den förändras. Fjorton frågor ger dig ett ögonblicksmått av din upplevda stressnivå som sparas på en tidsaxel så att du kan observera förändringar.

Resultatet är personligt och kan inte användas för att jämföra med andra, det kan inte heller användas för diagnos och det saknar gränsvärden och kan inte ligga till grund för terapeutisk intervention. Styrkan i PSS-14 ligger i att mäta förändringar av egen upplevd stress.

Källa: Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983) A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396. Se även: Institutet för stressmedicin i Göteborg.