Blir din nedstämdhet bättre? Få svar med MADRS test för depression

kvinna buren av hand gör test mot depression
Hjälper den hjälp du får

MADRS används för att få en uppfattning om förändringar av depression hos en nedstämd person. Det är lämpligt till exempel om du börjar i samtalsbehandling eller vill få en uppfattning av hur ditt mående påverkas av antidepressiva preparat.

I testet får du svara på frågor om den känslomässiga upplevelsen av hur du mår (snarare än fysiska symptom). Kom överens med din terapeut om hur ofta du utför testet. Även tolkning bör göras i samråd med din terapeut. MADRS är inte avsett för att ställa diagnos.

MADRS kan upprepas som oftast var fjärde dag.

För det här testet måste du vara medlem

Eller logga in

Källor
• Montgomery SA, Åsberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. Br J Psychiatry. 1979; 134:382-389, länk: PubMed
• Handbook of psychiatric measures. Washington, DC, APA, 2000, pp 531–33, länk: amazon.se
• Michael P. Hengartner , Janus C. Jakobsen m.fl, Efficacy of new-generation antidepressants assessed with the Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, the gold standard clinician rating scale: A meta-analysis of randomised placebo-controlled trials, PLOS ONE, 20200226, länk: PLOS Journal.Click to access the login or register cheese