Blir din nedstämdhet bättre? Få svar med MADRS test för depression

kvinna buren av hand gör test mot depression
Med MADRS blir det lättare att veta om behandlingen nedstämdhet hjälper

MADRS är ett ofta använt och vanligt test för depression. Det brukar användas när man vill mäta förändringar i graden av depression genom att göra testet upprepade gånger med ett visst mellanrum. Tolkningen av resultaten bör göras i samråd med psykoterapeut eller psykolog.

MADRS kan upprepas var fjärde dag eller mer sällan.

För det här testet måste du vara medlem

Eller logga in

Källa: Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self test (MADRS)

Click to access the login or register cheese