Nedstämd kvinna tröstas av en vän

Det här testet kallas PHQ-9 (Patient Health Questionnaire) och är vanligt i vården världen över. Utfört tillsammans med en terapeut kan det klara en preliminär diagnos av nedstämdhet och depression enligt DSM-IV, screening och grad av allvarlighet. Vill du mäta förändring av grad av nedstämdhet, använd MADR-S istället. Resultaten från detta test sparas inte.

Källa: PHQ-9 är en av modulerna i PRIME-MD.