Koll på din mentala stress med PSS-14

stress - testa din stressnivå
Dina känslor och tankar om stress den senaste månaden

Håll koll på din stressnivå med stresstest pss-14

PSS-14 skattar den mentala stressnivån genom att ställa frågor om i vilken grad du upplever ditt liv som oförutsägbart, okontrollerbart eller överbelastande.

När du svarat på frågorna får du ett ögonblicksmått av din upplevda stressnivå. Resultatet är individuellt vilket betyder att det bara gäller dig personligen. Det blir intressant först när du gjort flera test så att du kan observera förändringar.

Resultatet kan inte användas för att jämföra med andra, det är oanvändbart för diagnos och har inga gränsvärden så det kan inte heller ligga till grund för terapeutisk intervention. Styrkan i testet ligger i att mäta förändringar av egenupplevd stress.