Kvinna I riskzonen för utbrändhet

Detta test bedömer symptom på kronisk stress och risken för utbrändhet. Gör du testet på egen hand, läs introduktionstexten överst på sidan tester. Informationen där är särskilt viktig vid stressrelaterade problem eftersom man ofta har vant sig vid att gå över sina gränser. Vi råder dig att göra KEDS tillsammans med en terapeut.

Källa: Beser A, Sorjonen K, m fl; Construction and evaluation of a self rating scale for stress-induced Exhaustion Disorder, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale: Scandinavian Journal of Psychology, 2014, 55 1, 72–82 länk till artikel.
Not: Vi gjort några smärre modifieringar av frågorna för att förbättra tydligheten.