Medvetet närvarande med mindfulness test

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) är ett självskattningstest som visar förekomst av tillstånd av medveten närvaro (Mindfulness) över tid hos en individ.

Detta mindfulnesstest är tänkt för dig som är framför allt tänkt för dig som arbetar med att utveckla din förmåga att vara mindful. Utgångspunkten är att vår förmåga att vara medvetet närvarande är en positiv egenskap som kan tränas upp och att en ökad förmåga att vara mindful leder till en större tillfredsställelse med sitt liv.

Testet kan göras utan tidigare erfarenhet av Mindfulness, men det underlättar att känna till begrepp som automatiska tankar och autopiloten.

MAAS kan göras en gång i veckan och poängen sparas i din användarpanel.

Källa: Kirk Warren Brown, Ph.D, Virginia Commonwealth University och Richard M Ryan, Ph.D, Institute for Positive Psychology and Education, Australian Catholic University, North Sydney: The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being, Journal of Personality and Social Psychology, 2003.