Den här sidan är till för att ge dig stöd i att skapa en professionell lättläst biografi skriven med ett varmt och mänsklig tonfall.

Att skriva sin bio är en utmaning för de flesta och därför har vi lagt till en funktion där du kan använda AI för att få förslag på hur den kan förbättras. Du kan få hur många förslag du vill, men texten du skickar måste förändras mellan förlagen.

Läs igenom råden medan du skriver i lugn och ro i ett separat dokument på en dator. När du har ett utkast kan du klistra in det i rutan nedan och använda resultatet från ChatGPT som utgångspunkt för nästa utkast.

Råd inför att skriva en biografi, dvs texten “Om mig” i din profil.

Under rubriken “Om mig” i din profil bör du på ett lättläst och tydligt sätt beskriva dig själv, din erfarenhet och din kompetens som terapeut. Vi har lärt oss att en personlig biografi skriven med en varm ton i jagform är den som ger bäst resultat.

Vi föreslår att du delar in bion i tre delar: Filosofi, drivkraft och erfarenheter.

1. Filosofi – hur möter du dina klienter?

Börja med din filosofi och de värderingar och särskilda tankar du sätter främst och som formar hur just du möter och hjälper dina klienter och ditt sätt att arbeta. Det kan låta komplicerat så här är några frågor du kan ställa till dig själv: Lägger du upp terapin efter de senaste vetenskapliga rönen, fokuserar du på dina klienters starka sidor, är du en trygg guide som vidgar dina klienters komfortzon, är du lyhörd och väver in en eller flera metoder som du kan bra, ger du aktiv återkoppling eller ligger ditt fokus på att lyssna och låta klienten uttrycka sig på fri hand?

2. Drivkraft – vad får dig att vilja hjälpa andra?

Med drivkraft menar vi vad är det är som får dig att tycka om ditt arbete som samtalsterapeut. Det är ofta ganska personligt och faktiskt mindre intressant för dina blivande klienter. Men vi vet att många ändå tycker det är viktigt att beskriva vad som gjorde att valde att bli psykolog/psykoterapeut. Vår rekommendation är ändå att inte lägga för mycket krut på den här delan. Du kan till och med hoppa över den helt.

3. Erfarenheter

Slutligen sammanfattar du dina viktigaste erfarenheter. Denna information är inte heller nödvändig men om du har en lång eller särskilt bred erfarenhet är det riktigt bra att sammanfatta den.

Inriktning

Inriktning är en text med som mest 90 tecken som visas både på katalogsidan och profilsidan. Överväg att använda förslaget som generas av ChatGPT, men ta det inte för givet. En text som “Värdesätter samarbete i terapin och är engagerad och analytisk.” ger ett bättre intryck än till exempel “KBT och mindfulness.”. Ett annat exempel kan vara “Arbetar främst med par och familjer och sätter fokus på samspel” som är lättare att förstå och når fler än “Familjebehandling med systemisk inriktning”.