Sluta prata med psykologen, skriv istället.

virka-med-pennor

Studier som gjorts på skrivande har dragit slutsatsen att så kallat introspektivt skrivande kan ha en märkbart positiv effekt för den psykiska hälsan. Brevterapi tar det vidare till en ny terapiform som vi nu vet är riktigt bra.

I princip beror skrivandets positiva effekter på att minnet får hjälp att sortera och att intellektet får hjälp att se och förstå sammanhang och händelsekedjor. Skrivandet är aktiv handling som tvingar tankarna att nysta upp vad som hänt och hur man känt, hur andra upplevt saker. Skrivandet öppnar för möjligheten att se de mer komplexa sammanhangen och får tankarna att ordna sig och komma till punkt, snarare än att fastna i en loop där de ältar samma sak om och om igen.

I brevterapin får dessa effekter ytterligare skjuts genom att klienten formulerar sina tankar för en psykoterapeut som ger feedback på det skrivna.

Det här är dynamit för för den som är genuint intresserad av att utvecklas. Baksidan är att det kan gå omtumlande fort och det är något en bra brevterapeut är väl medveten om. Ingen bör utvecklas i en takt som gör det omöjligt att integrera det personliga förändringsarbetet i vardagen, med jobb, relationer, barn, släktingar och andra åtaganden.

Även om terapin leder till att insikter om att man behöver förändra åtaganden och kanske destruktiva val så bör alla förändningar göras med hänsyn till andra och sig själv. Personlig utveckling som leder till plötsliga kast av livsvalen är ofta självdestruktiva.

Att skriva för att utvecklas handlar om att se de erfarenheter man gjort, de händelser och människor som har bidragit till att forma ens liv.

Processen att formulera sina egna texter gör det lättare att förstå orsakssamband, varför saker hänt och hur och varför man själv och andra reagerat, vilket ökar ens självförståelse. 

Plötsligt blir saker uppenbara; mönster kan observeras och förklaringarna man förut ältade blir självklara.

Skrivandet är ofta försonande process eftersom det i någon mån alltid finns ett engagemang för förändring. Det självbiografiska skrivandet söker ofta svaren i det förflutna, ett annat land eller en plats där saker och ting gjordes annorlunda. En plats dit vi inte kan återvända men som likväl påverkat oss.

Det är en resa bakåt i tiden för att kunna gå vidare mot förändring och själv forma en ny framtid.

Men även om man skriver för sin egen skull behöver man inte skriva enbart för sig själv. I vissa fall går det utmärkt att låta andra läsa det man skrivit. Kanske helt öppet via en blogg eller i en sluten grupp med likasinnade. Läsarnas reaktioner ger många gånger en känsla av att vara accepterad, respekterad och förstådd.

Pensionärer, interner, bloggare, och andra som väljer att dela sina mycket personliga berättelser, blir ofta förvånade över engagemanget i deras texter och många som skriver upplever läsarna som sina allierade i resan de gör att via skrivandet förstå sig själva bättre. Inom sorgbearbetning är denna process ofta central och skrivande i grupp är vanligt.

När jag och Karin Holgersson från 1177 bestämde oss för att utveckla brevterapi 2014, hade vi allt detta i bakhuvudet. Brevterapin utgör en friare form av psykoterapi som ger nya grupper möjlighet att söka stöd av en terapeut: Man kanske har ett jobb man inte kan komma ifrån på dagtid, man ser en fördel i att skriva var man vill, och när man vill, eller när behovet är särskilt stort. Andra bor långt från en terapeut och åter andra har en specifik fråga de vill ta upp och tycker kanske inte att det är så stort att de behöver boka en tid hos en psykolog.

Oavsett vilken anledning man har att välja brevterapi, så är det en professionell psykoterapeut man skriver till, vilket sätter fart på den utvecklande processen. Man får också det som brukar kallas för terapeutisk allians, det vill säga en långsiktigt hållbar kontakt med en kunnig och erfaren psykoterapeut som är dedikerad att följa och stötta oavsett vad man går igenom. En resurs som det ligger ett mycket stort värde i.

virka-med-pennor

Relaterade artiklar

Click to access the login or register cheese
Vi är i en testfas och öppnar först i höst
102 views
Copy link
Powered by Social Snap