ACT

ACT är en populär metod för psykoterapeutisk behandling. ACT bygger på KBT med särskilda verktyg för att hantera känslor och undvika negativa k…

Ångestsyndrom

Ångestsyndrom är återkommande starka ångestkänslor som leder till att man försöker undvika de ångestskapande situationerna. Behandlas med psyk…

Anknytningsmönster

Under barndomen utvecklar vi anknytningsmönster som lägger grunden för relationerna i vuxen ålder. Av fyra typer av anknytningsmönster är tre va…

Automatiska tankar

Automatiska tankar är en kort serie tankar som hjärnan behöver för att reagera snabbt. De ger oss problem om de är negativa eller saknar verklig…

Beteendeanalys

Beteendeanalys är en form av terapeutisk bedömning som används inom KBT. Syftet är att ge underlag för att skapa en så hjälpsam behandling som…

Brevterapi

Brevterapi är en regelbunden brevväxling mellan klient och terapeut som bygger på samma principer som samtalsterapi. Den har flera fördelar men oc…

Cis

Cis är latin och används för att beskriva personer som identifierar sig med könet de fick vid födseln, man eller kvinna. Cispersoner kan vara het…

Existentiella tankar

Existentiella tankar handlar om de stora livsfrågorna. Det är normalt, men är du i en negativ spiral av tankar som du inte tar dig ur själv bör d…

Exponering

Exponering är ett KBT-verktyg som används för att komma tillrätta med hindrande feltolkningar och innebär att gradvis utsätta sig för obehaglig…

Fobi

En fobi är en omotiverat stark rädsla som riktar sig mot något specifikt, till exempel blod, ormar, smuts, flygresor och mycket annat.

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept kan ordineras av leg. psykolog eller annan legitimerad sjukvårdspersonal. Orsak till receptet kan vara ångest, depressio…

GAD

GAD är en förkortning av "Generalized Anxiety Syndrom" eller generell ångest. Personer med GAD upplever en daglig stark ångest inför de flesta a…

Hälsoångest

Hälsoångest är ett uttryck för när någon är så orolig för vad som händer i kroppen att det påverkar vardagen. Hälsoångest behandlas med K…

Inre röst

Vår inre röst hjälper oss förstå omvärlden bl.a. med berättelser. När vår inre röst upprepar sig i grubbel, är överdrivet negativ eller po…

Kognitiv konceptualisering

Kognitiv konceptualisering används i KBT för att hjälpa terapeuten bättre förstå sin klient och ge en snabb hjälpsam behandling.

Kognitiv omstrukturering

Kognitiv omstrukturering är när en person får nya erfarenheter och ny kunskap som ändrar de automatiska tankar som uppstår i en känd situation.

Kognitiva schema

Kognitiva schema kallas de personliga grundantaganden vi gjort om oss själva och världen omkring. De har stor betydelse för självkänsla och själ…

Livskris

En livskris innebär att tidigare sätt att hantera livet, en viktig relation eller arbetet inte längre fungerar och det kan göra det vårt att tän…

Mål

Mål används för att skapa förändring för oss själva eller vår omvärld. De bör vara konkreta, mätbara och lagom utmanande. Målsättning har…

Motöverföring

Motöverföring är när en överföring sker under samtalsterapi från terapeut till klient. Det är ett problem om det sker utan att terapeuten mär…

Ortorexi

Ortorexi är en psykiatrisk diagnos av en ätstörning där personen endast äter mat som anses vara hälsosam.

Överföring

Överföring är en undermedveten respons på en annan person som påverkats av känslor och åsikter man haft i en tidigare relation, ofta en föräl…

Panikångest

Panikångest kallas även panikattack eller ångestattack och brukar behandlas med KBT. Men det kan finnas stort värde att fördjupa och välja en l…

Posttraumatisk stress

Posttraumatisk stress innebär att man känslomässigt återupplever en traumatiserande händelse. Behandling sker med LIfespan, EMDR eller Somatic Ex…
Click to access the login or register cheese