Kognitiva schema

Kognitiva schema kallas de personliga grundantaganden vi gjort om oss själva och världen omkring oss. De har stor betydelse för självkänsla och självuppfattning.

Varje individ tolkar, tänker, minns och fattar beslut med utgångspunkt från kognitiva schema som är som organiserade tankemönster. Vi utvecklar de tidigt och de präglar starkt vårt beteende och vad vi anser om oss själva och andra. 

Dessa tankemönster är till större delen omedvetna men är vad som reglerar hur vi uppfattar situationer och andra personer. De ger sinnesintrycken mening samt väcker också känslor hos oss.

Våra kognitiva scheman är nära kopplade till vår identitet vilket ibland gör det svårt att förändra dem. Föreställningarna om världen sitter så djupt rotade i oss att vi sällan ens uttalar dem för oss själva.

Exempel på grundantaganden kan vara ”världen är orättvis”, ”Jag är bättre en andra”, ”Ingen finns för mig”

Kognitiva schema är en term som mest används inom KBT.

Kopiera sidans adress och skicka till en vÀn eller dela pÄ social media. https://mentabee.se/wiki/kognitiva-schema/
Click to access the login or register cheese